B2MV News

B2MV - Training of the employees

Here you can find news from the world of Occupational Safety and Health both local and from our immediate and wider environment, with a special focus on news of the European Agency for Occupational Safety and Health (EUOSHA). Click on the title to open a related article.

 

5 months ago

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Više o kampanji "Zdrava radna mesta 2018-2019", u organizaciji Evropske Agencije za BZR / European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) - Tema kampanje: Upravljanje opasnim materijama na radnom mestu. ...

Zato što je svaka povreda na radu suvišna!
B2MV - Kuća zdravog rada

Naš cilj je da zajedno sa Vama sprečimo svaku suvišnu povredu na radu, a suvišna je svaka! Pozovite nas za besplatnu stručnu konsultaciju. b2mv.com
...

6 months ago

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Svake godine u Evropi 200.000 ljudi izgubi život od bolesti vezanih za rad. U sklopu svojih napora da se ove brojke smanje na najmanji mogući nivo, EU-OSHA lansira novi vebsajt, posvećen prikupljanju baze podataka za prevenciju, politiku i praksu na jednom mestu. Web sajt je više nego sadržajan, i možete ga naći na sledećoj adresi: osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseasesEvery year 200 000 people die from work-related diseases in Europe. EU-OSHA continues to invest efforts in providing an evidence base for prevention, policy and practice. Explore our new web-section on the topic bit.ly/2ooIf0n ...

Svake godine u Evropi 200.000 ljudi izgubi život od bolesti vezanih za rad. U sklopu svojih napora da se ove brojke smanje na najmanji mogući nivo, EU-OSHA lansira novi vebsajt, posvećen prikupljanju baze podataka za prevenciju, politiku i praksu na jednom mestu. Web sajt je više nego sadržajan, i možete ga naći na sledećoj adresi: https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases

6 months ago

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

Uzimanje antibiotika bez potrebe ubrzava razvoj otpornosti na antibiotike. To se takođe dešava kada se životinjama daje antibiotik iz čisto ekonomskih razloga.
Da bi se sprečilo širenje otpornosti na antibiotike, poljoprivrednici i prehrambena industrija moraju da prestanu sa korišćenjem antibiotika za ubrzanje rasta i sprečavanje oboljenja kod zdravih životinja.Taking antibiotics when you don’t need them speeds up antibiotic resistance.This also happens when animals are given antibiotics.
To prevent the spread of antibiotic resistance, farmers and the food industry should stop using antibiotics to promote growth and prevent disease in healthy animals.
...

Uzimanje antibiotika bez potrebe ubrzava razvoj otpornosti na antibiotike. To se takođe dešava kada se životinjama daje antibiotik iz čisto ekonomskih razloga.
Da bi se sprečilo širenje otpornosti na antibiotike, poljoprivrednici i prehrambena industrija moraju da prestanu sa korišćenjem antibiotika za ubrzanje rasta i sprečavanje oboljenja kod zdravih životinja.
Load more
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share