B2MV News

B2MV - Training of the employees

Here you can find news from the world of Occupational Safety and Health both local and from our immediate and wider environment, with a special focus on news of the European Agency for Occupational Safety and Health (EUOSHA). Click on the title to open a related article.

 

3 weeks ago

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

...

4 months ago

B2MV - Agencija za bezbednost i zdravlje na radu

...

Više o kampanji "Zdrava radna mesta 2018-2019", u organizaciji Evropske Agencije za BZR / European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) - Tema kampanje: Upravljanje opasnim materijama na radnom mestu. ...

Zato što je svaka povreda na radu suvišna!
B2MV - Kuća zdravog rada

Naš cilj je da zajedno sa Vama sprečimo svaku suvišnu povredu na radu, a suvišna je svaka! Pozovite nas za besplatnu stručnu konsultaciju. b2mv.com
...

Load more
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share