Izrada dokumentacije za BZR

B2MV - Izrada dokumentacije za BZR

Naša Agencija je licencirana i obučena da izradi svu kompletnu dokumentaciju – po meri Vašeg biznisa.  Izrada dokumentacije za BZR predstavlja svu dodatnu dokumentaciju koja nije obuhvaćena Aktom o proceni rizika. Ovo su samo neka od osnovnih dokumenata predviđena Zakonom o BZR. Za sve ostale specifične informacije oko izrade dokumentacije nas slobodno pozovite, zašto ne i danas?

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu >

Poslodavac koji ima preko deset zaposlenih je, osim donošenja Akta o proceni rizika, u obavezi da donese i opšti akt kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Taj opšti akt je Pravilnik o BZR. Poslodavac koji ima do deset zaposlenih problematiku bezbednosti i zdravlja na radu reguliše Ugovorom o radu izradom odredjenih aneksa.

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu >

Ovaj dokumenat je propisalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i njime se propisuje način vođenja evidencija u oblasti BZR-a. Pravilnik ima dva dela:

•  Uputstvo za vođenje evidencije preko obrazaca za komunikaciju privrednog subjekta sa institucijama uključenim u proces bezbednog u zdravog rada: inspekcijom rada, medicinom rada, MUP-om i dr;
•  14 obrazaca koji pokrivaju problematiku BZR u privrednim subjektima. Najvažnji od njih je Obrazac broj 6, koga potpisuju svi zaposleni kao dokaz svoje osposobljenosti za vršenje bezbednog i zdravog rada na svojim radnim mestima.

 

Uputstvo za bezbedan i zdrav rad >

Uputstvo za bezbedan i zdrav je dokumenat kojim se dodatno određuju:

•  Opšte odredbe za smanjenje rizika pri svakodnevnim aktivnostima;
•  Reagovanje u vanrednim situacijama;
•  Preventivne mere od požara;
•  Pružanje prve pomoći;
•  Uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad;

 

Izrada dokumentacije za BZR predstavlja dopunski korak u procesu procene rizika, kojiu zavisnosti od broja zaposlenih i nije obavezan za sve privredne subjekte. Naša Agencija izradu dopunske dokumentacije za bezbedan i zdrav rad preporučuje svima, a svojim klijentima naplaćuje uvek po preferencijalnim cenama.
B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share