Obuka zaposlenih za BZR

B2MV - Obuka zaposlenih za BZR

Agencija B2MV je ovlašćena i osposobljena da po potrebi ili želji poslodavca sprovede celokupan proces osposobljavanja zaposlenih, izradi testove provere i sprovede samu proveru znanja u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Obuka zaposlenih za BZR je proces koji je poslodavac u obavezi da sprovede prilikom zasnivanja radnog odnosa svakog zaposlenog, kao i premeštanja radnika na druge poslove, uvođenja nove tehnologije ili promenom procesa rada.

U okviru teorijskog i praktičnog osposobljavanja  radnika naša Agencija Vam nudi sledeće usluge:

  1. izrada planovi i programa za osposobljavanje za svaki posebni sadržaj rada;
  2. izvođenje adekvatne nastave;
  3. izrada testova za proveru znanja prilagođenih sadržaju rada zaposlenih;
  4. provođenje testiranja;
  5. popunjavanje potrebnih obrazaca (obrazac broj 6.)

Sledeća galerija slika predstavlja već obavljenu nastavu osposobljavanja zaposlenih za zdrav i bezbedan rad. Obuka zaposlenih za BZR se vrši na samom radnom mestu, a u zavisnosti od potrebe poslodavca i broja zaposlenih, i u velikim salama.

 

Osim zaposlenih radnika, Agencija B2MV provodi proces osposobljavanja menadžera u preduzećima u sprovođenju bezbednosti i zdravlja na radu, upoznajući ih sa osnovnim pojmovima  iz ove oblasti, propisima, obavezama i pravima poslodavaca i radnika iz BZR, kao i ekonomskim aspektima ulaganja u bezbedan i zdrav rad kod poslodavaca. Menadžeri se posebno upoznaju sa dokumentima koja su u obavezi da donesu: Aktom o proceni rizika, Pravilnikom o BZR, Pravilnikom o evidencijama, načinima saradnje sa medicinom rada, inspekcijskim i drugim službama.

Agencija je licencirana za izdavanje Uverenja o osposobljenosti zaposlenih za vršenje bezbednog i zdravog rada na radnim mestima viljuškarista, vozača privrednih mašina i slično.
B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share