Procena rizika

Šta je procena rizika?

B2MV - Procena rizika

Procena rizika je kamen temeljac evropskog pristupa za sprečavanje nesreća na radu i lošeg zdravlja. Postoje dobri razlozi za ovo. Ako proces procene rizika nije urađen dobro ili nije urađen uopšte, teško da se preventivne mere koje su identifikovane mogu primeniti.

Svake godine milioni ljudi u EU povređuju se na poslu ili im je zdravlje na radnom mestu ozbiljno narušeno. Zbog toga je procena rizika tako važna, kao ključ za zdrava radna mesta. Procena rizika je dinamičan proces koji omogućava preduzećima i organizacijama da uspostavljaju proaktivnu politiku upravljanja rizicima na radnom mestu.

Iz ovih razloga, važno je da preduzeća svih namena i veličina vrše redovne procene. Pravilna procena rizika podrazumeva, između ostalog, da se uzmu u obzir svi relevantni rizici (ne samo neposredni ili očigledni), da se proverava efikasnost usvojenih mera sigurnosti, dokumentuju ishodi procene i redovno ocenjuje procena kako bi bi bila uvek ažurirana.

Najvažniji deo evropskog zakonodavstva relevantan za procenu rizika je Okvirna Direktiva 89/391. Ova Direktiva je transponovana u nacionalno zakonodavstvo. Međutim, države članice imaju pravo da uvedu strožije odredbe za zaštitu svojih radnika (iz tog razloga treba provjeriti specifične zakone koji se odnose na procjenu rizika u vašoj zemlji).

Evropska komisija je napravila važne smernice za pomoć državama članicama i državama u procesu pridruživanja, kao i poslodavcima i zaposlenima, da ispune svoje obaveze procene rizika, shodno smernicama utvrđenim Okvirnom direktivom 89/391.

B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share