Zaštita na radu – BZR

B2MV - Zaštita na radu - BZR

Zakon o BZR (Bezbednost i zdravlje na radu) obavezuje poslodavce da izvrše procenu rizika na svakom radnom mestu i u radnoj okolini, i donesu opšti akt kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih..

Iako mnogi privrednici danas tu obavezu vide kao još jedan nametnuti trošak koji otežava poslovanje, procena rizika je odlična prilika da se ono analizira i unapredi, a mogućnost plaćanja nepredviđenih troškova svede na minimum. Uz to, poštovanjem osnovnih odredbi Zakona o BZR-u, mi štitimo najveće bogatsvo i resurs svake države, ljudski život.

Naša agencija je razvila metode koje skraćuju vreme ulaska u proces procene rizika, i koji su u potpunosti prilagođeni Vašem poslovanju, bez nepotrebnih koraka i gubljenja vremena. Ukoliko to slučaj zahteva, vrlo smo efikasni u kriznim situacijama, i operišemo u kratkim rokovima.

Zaštita na radu, i procena rizika kao njen početni korak, je kontinualan proces i obuhvata više povezanih i međusobno uslovljenih aktivnosti, od kojih su osnovne:

•  ulazak u proces procene rizika
(donošenje Odluke poslodavca i Plana za provođenje);

•  izrada dokumentacije
(izrada Akta o proceni rizika, Pravilnika o BZR i Pravilnika o evidencijama);

•  osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

•  preuzimanje i vođenje referata BZR
(tamo gde to zahtevaju zakonske odredbe).

 

B2MV - BZR-OSHZaštita na radu, kao proces prepoznavanja potencijalnih opasnosti i štetnosti na datom radnom mestu, predlaganje mera za njihovo uklanjanje i njihovu primenu -predstavlja zakonsku obavezu.

Ali procena rizika je svakako dobar korak u dobrom pravcu ka zajedničkom cilju – stvaranju zdravijih radnih mesta.

Zakon o BZR (bezbednost i zdravlje na radu), i obaveze koje iz njega proiztiču – mogu imati posledice ukoliko se ne poštuju, ili ukoliko se materija ne poznaje dovoljno – kako u teoriji, tako i u praksi. Dozvolite nam da Vam našim znanjem i iskustvom pomognemo. Za početak je dovoljno dobrim savetom, koji su uvek iscrpni, tačni i naravno, na račun kuće.

Pozovite nas i proverite.

B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share