Vođenje poslova BZR-a

B2MV Vodjenje poslova BZR-a

Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji Agencija preuzima vodjenje poslova BZR-a (bezbednosti i zdravlja na radu) u sedištu i svim radnim i proizvodnim  prostorijama poslodavca. Ugovor se potpisuje na duži vremenski period, čime Agencija preuzima na sebe odgovornost da:

• vrši kontrolu i daje savete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu;

• učestvuje u opremanju i oblikovanju radnog mesta u cilju obezbedjivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

• učestvuje u uspostavljanju sistema BZR u skladu sa novim propisima;

• vrši edukaciju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu svih novo zaposlenih;

• predlaže mere za poboljšanje uslova rada, izvodjenje preventivnih i periodičnih pregleda zaposlenih i opreme za rad;

• vrši obilazak radnih prostorija u sedištu poslodavca jednom mesečno, utvrdjuje odstupanja od predloženih mera iz Akta o proceni rizika i daje predloge za njihovo otklanjanje;

• održava stalni kontakt sa interno zaduženim licem za kontakt i saradnju i odgovornim rukovodiocima u preduzeću i pružanje pomoći kod rešavanja problema iz oblasti BZR;

• pruža stalne konsultativne usluge iz oblasti BZR.

 

Osposobljavanje menadžera

Osim zaposlenih radnika, Agencija B2MV provodi proces osposobljavanja menadžera u preduzećima u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu, upoznajući ih sa osnovnim pojmovima  iz ove oblasti, propisima, obavezama i pravima poslodavaca i radnika iz BZR, kao i ekonomskim aspektima ulaganja u bezbedan i zdrav rad kod poslodavaca. Menadžeri se posebno upoznaju sa dokumentima koja su u obavezi da donesu: Aktom o proceni rizika, Pravilnikom o BZR, Pravilnikom o evidencijama, načinima saradnje sa medicinom rada, inspekcijskim i drugim službama.

Na Vaš zahtev, Agencija B2MV može da Vam izda Uverenja o osposobljenosti zaposlenih za vršenje bezbednog i zdravog rada na radnim mestima viljuškarista, vozača privrednih mašina i slično.
B2MV Sasvim sigurno pečat

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone Share